Linie

Zbiór fotografii, w których zwracam uwagę na wzory graficzne linii znajdujących się na przestrzeniach sportowych. Wyjęte z tła elementy stanowią układy, schematy, a czasami wręcz labirynty. Pozbawione atrybutów związanych ze sportem, mogą stanowić odrębne zupełnie obrazy.

 

© Copyright 2016
Piotr Koperski Fotograf by koproza

powered by Everything WordPress theme